software za graditeljstvo
[ jednostavnost na kvadrat ]

Twitter Facebook Google + LinkedIn

 |   Naslovnica   |    Koncepcija   |    Metode   |    Stilovi   |    Reference   |    Demo   |    Cjenik   |    Kontakt   |   

Namjena programa:

Izrada troškovnika Izdavanje računa u graditeljstvu Privremene i okončane situacije Građevinska knjiga - dokaznica Analize cijena, kalkulacije, norme Cjenik rada, materijala, strojeva Izvadak rada, materijala, strojeva Procjena roka izvedbe objekta Prikupljanje i usporedba PDF ponuda Procjena rezultata objekta Procjene u osiguravajućim društvima Izrada ostalih dokumenata Razmjena troškovnika Praćenje rezultata objekta Materijalno knjigovodstvo

Korisnici programa:

Izvođači radova, podizvođači Projektanti, inženjeri, konzultanti Investitori, naručitelji, javna nabava Osiguravatelji, procjenitelji, ostali... > Neke opcije sada i mobilno...

Struktura programa

Editor dokumenata Baza podataka Pomoć u svakoj situaciji Animirane upute

Verzije programa

Verzije po opcijama Verzije po modulima

 

Program je jednostavan za korištenje

  • Način rada sličan office programima
  • Funkcionira kroz izradu dokumenata
  • Automatsko ažuriranje vrijednosti
  • Metoda drag and drop (uzmi i spusti)
  • Baza podataka sa analizama cijena
  • Import i export u xls, doc, html, pdf...
  • Export u pdf sa bookmark strukturom
  • Sustav pomoći vezan na kontekst

Sada neke opcije i na gadgetimaPrenosivost programa i podataka

Program se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

 

Program po mjeri graditelja

Program je jednostavan za korištenje, prilagodljiv u radu i primjenljiv u svim segmentima graditeljstva. Funkcionira na principu dokumenata kao uzroka poslovnih promjena, pa se izradom jednog dokumenta automatski ažuriraju i svi posljedični dokumenti.

Editor dokumenata je WYSIWYG tipa, što omogućuje korisniku da tijekom rada na ekranu uvijek vidi dokument isti onakav kaka će izaći i na printeru. Program automatski generira rekapitulacije kad se za njih stvore uvjeti i održava ih ažurnima tijekom rada.


Cijene u troškovniku možete prepustiti kalkulaciji, mijenjati način kalkulacije, rekalkulirati, mijenjati u postotku ili ih jednostavno upisati. Svi redni brojevi, umnošci, zbrojevi, rekapitulacije, vezani podaci, ažuriraju se automatski nakon bilo kakve promjene.

Izlazni dokumenti su visoke kvalitete – crno-bijeli, u nijansama sive ili u boji, a mogu se kreirati unosom sa tipkovnice, metodom uzmi i spusti (drag and drop), importom iz drugih formata (XLS, DOC, HTML..) ili ih na vrlo jednostavan način poslati E-mailom.

Program je razvijen na iskustvima prethodne DOS-verzije, koja se od 1994. uspješno koristi u Hrvatskoj i inozemstvu. Sugestije korisnika i nove tehnologije pridonjele su razvoju programa kakav je danas: moderan, brz, moćan a istovremeno prilagodljiv i jednostavan.

Program sadrži bazu podataka građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova sa novim materijalima i sa svim relevantnim podacima. Baza podataka je prilagodljiva, tako da će omogućiti prijelaz na europske standarde kad postanu aktualni.

Program omogućava brzu, laku i točnu izradu analiza cijena uz mogućnost da bilo koji element analize prilagodite trenutnoj situaciji. Za sve elemente analize ugrađen je korektivni faktor za brzu rekalkulaciju svih ili samo odabranih cijena.

Korištenjem baze podataka olakšana je izrada troškovnika svih oblika: projektanktskih, ponudbenih, ugovornih, kooperantskih troškovnika, situacija, računa, sa automatskim ažuriranjem svih umnožaka, zbrojeva, rekapitulacija i automatskom vezom zadnje situacije na prethodnu.

Projektanti Privremene i okončane situacije Troškovnici Editor dokumenata Baza podataka Izvođači, podizvođači

Napomena:
  • Software se isporučuje u više paketa i pojedini paketi ne moraju sadržavati sve navedene opcije
  • Opširnije o paketima u cjeniku programa
SADA I KREIRANJE GANTOGRAMA...
NOVO: Osim bitmapa sada je u dokumente
moguć unos i CAD crteža (DWG, DXF...)
Animirane upute - flash tutorijali
za jednostavno upoznavanje programa
(C) 1998-2014 adriakod crikvenica - web dizajn: ADRIAdesign