software za graditeljstvo
[ jednostavnost na kvadrat ]

Twitter Facebook Google + LinkedIn

 |   Naslovnica   |    Koncepcija   |    Metode   |    Stilovi   |    Reference   |    Demo   |    Cjenik   |    Kontakt   |   

Namjena programa:

Izrada troškovnika Izdavanje računa u graditeljstvu Privremene i okončane situacije Građevinska knjiga - dokaznica Analize cijena, kalkulacije, norme Cjenik rada, materijala, strojeva Izvadak rada, materijala, strojeva Procjena roka izvedbe objekta Prikupljanje i usporedba PDF ponuda Procjena rezultata objekta Procjene u osiguravajućim društvima Izrada ostalih dokumenata Razmjena troškovnika Praćenje rezultata objekta Materijalno knjigovodstvo

Korisnici programa:

Izvođači radova, podizvođači Projektanti, inženjeri, konzultanti Investitori, naručitelji, javna nabava Osiguravatelji, procjenitelji, ostali... > Neke opcije sada i mobilno...

Struktura programa

Editor dokumenata Baza podataka Pomoć u svakoj situaciji Animirane upute

Verzije programa

Verzije po opcijama Verzije po modulima

 

Program je jednostavan za korištenje

 • Način rada sličan office programima
 • Funkcionira kroz izradu dokumenata
 • Automatsko ažuriranje vrijednosti
 • Metoda drag and drop (uzmi i spusti)
 • Baza podataka sa analizama cijena
 • Import i export u xls, doc, html, pdf...
 • Export u pdf sa bookmark strukturom
 • Sustav pomoći vezan na kontekst

Isporuka na USB-sticku i CD-uPrenosivost programa i podataka

Program se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

 

ADRIAKOD SOFTWARE - CJENIK

 
RB OPCIJA PAKET
START1
(projektanti)
PAKET
START2
(izvođači)
PAKET
START3
(kalkulacije)
PAKET
START4
(investicije)
PAKET
OPTIMAL
(univerzalci)
PAKET
PLUS
(zahtjevniji)
PAKET
PRO
(manageri)
PAKET
GLOBAL
(svi)
1 2 3 4 3 4 5 6 7 8
 
** CIJENA U VALUTI   300 300 300 300 500 700 1000 1200
 
** Osnovne opcije
 
01 Troškovnik + Editor dokumenata + + + + + + + +
02 Baza podataka, analize cijena, norme + + + + + + + +
03 Izvadak rada, materijala i drugih esursa + + + + + +
04 Građevinska knjiga, dokaznica mjera + + + + + + +
05 Privremene i okončane situacije + + + + +
06 Računi na temelju troškovnika + + + + +
 
** Napredne opcije
 
07 Import i export dokumenata u druge formate (xls, doc, pdf) + + + + + + + +
08 Cjenik resursa za svaki objekt zasebno + + + + + +
09 Složena kalkulacija + + + + + +
10 Procjena roka izvedbe + + +
11 Procjena rezultata + + +
12 Klijent nivo - prikupljanje PDF ponuda + + + + +
13 Troškovnik iz ACAD-BAU projekta + + +
14 Globalna obrada baze podataka + + +
15 Procjena vrijednosti objekta + + +
16 Procjena štete + + +
 
** Praćenje rezultata objekta
 
17 Evidencija rada - šihterica + +
18 Evidencija utroška materijala i drugih resursa + +
18 Pregled rezultata po objektima + +
18 Analiza rezultata odabranog objekta + +
18 Analiza utroška materijala (usporedba normirano/utrošeno) + +
 
** Materijalno
 
18 Ulazni račun - Primka +
18 Utrošnica +
18 Međuskladišnica +
18 Otpisnica +
18 Kartica materijala +
18 Materijalni dnevnik +
 
** INSTALACIJA, UVOĐENJE U RAD da da
** PODRŠKA TELEFONOM, E-MAILOM da da da da da da da da
** GARANCIJA, NOVE VERZIJE 6 mj 6 mj 6 mj 6 mj 9 mj 9 mj 12 mj 12 mj
** MOGUĆ RAD U MREŽI da da
** MOGUĆ RAD SA USB-STICKA da da da da da da da da
** NAČIN ISPORUKE poštom poštom poštom poštom poštom poštom osobno osobno
 
** ŽELIM PONUDU >>> ponuda ponuda ponuda ponuda ponuda ponuda ponuda ponuda
 
 • Cijene vrijede za jednokorisničku verziju, a izražene su bez PDV-a. Korisnicima u Hrvatskoj, te korisnicama iz EU koji nisu u sustavu VIES obvezni smo obračunati 25% PDV-a.
 • Osim ponuđenih paketa, program se može nabavljati i opcija po opcija - cijena svake opcije je 100 Eura. Dakle, možete kupiti samo opciju Troškovnici, a zatim s vremenom dokupiti opciju Baza podataka, Građevinska knjiga, itd.
 • Za korisnike koji žele odmah optimalnu konfiguraciju i pritom uštedjeti, preporuča se neki od ponuđenih paketa.
 • Korisnici koji imaju specifične potrebe, mogu odabrati svoj paket od bilo kojih 6 opcija po cijeni od 400 Eura (kompatibilnost odabranih opcija provjeriti telefonom).
 • Programe šaljemo na CD-u poštom (paketi ispod 1000 Eura), a skuplje pakete isporučujemo osobno sa uključenom instalacijom i uvođenjem u rad.
 • Za svaku dodatnu jednokorisničku licencu naplaćujemo 30% vrijednosti osnovne, ali ne manje od 300 Eura.
 • Za mrežnu verziju potrebno je doplatiti 30% vrijednosti licence po broju istovremenih korisnika (+30% = jedan, +60% = dva, itd.), ali ne manje od 300 Eura.
 • Svi korisnici imaju pravo na besplatno korištenje našeg servera za sve vrijeme dok im traje pretplata na nove verzije.
 • Za novu verziju programa, odnosno produženje pretplate na nove verzije za godinu dana, doplaćuje se 10% od vrijednosti licence, ali ne manje od 65 Eura. Pretplata na novu verziju nije obveza i nadoplaćuje se samo ako korisnik želi prijeći na noviju verziju.
 • Zadržavamo pravo izmjene cijena i drugih uvjeta bez prethodne najave.
 • Moguća je i dogradnja programa po narudžbi.
 • Naš OIB je 81220364640, IBAN HR7624020061100557653, SWIFT: ESBCHR22
 
ADRIAKOD CRIKVENICA, Franje Cara 14, Tel. +385 (0)51-241-277,
SADA I KREIRANJE GANTOGRAMA...
NOVO: Osim bitmapa sada je u dokumente
moguć unos i CAD crteža (DWG, DXF...)
Animirane upute - flash tutorijali
za jednostavno upoznavanje programa
(C) 1998-2014 adriakod crikvenica - web dizajn: ADRIAdesign