ADRIAKOD - Baza podataka, norme, analize
software za graditeljstvo
[ jednostavnost na kvadrat ]

Twitter Facebook Google + LinkedIn

 |   Naslovnica   |    Koncepcija   |    Metode   |    Stilovi   |    Reference   |    Demo   |    Cjenik   |    Kontakt   |   

Namjena programa:

Izrada troškovnika Izdavanje računa u graditeljstvu Privremene i okončane situacije Građevinska knjiga - dokaznica Analize cijena, kalkulacije, norme Cjenik rada, materijala, strojeva Izvadak rada, materijala, strojeva Procjena roka izvedbe objekta Prikupljanje i usporedba PDF ponuda Procjena rezultata objekta Procjene u osiguravajućim društvima Izrada ostalih dokumenata Razmjena troškovnika Praćenje rezultata objekta Materijalno knjigovodstvo

Korisnici programa:

Izvođači radova, podizvođači Projektanti, inženjeri, konzultanti Investitori, naručitelji, javna nabava Osiguravatelji, procjenitelji, ostali... > Neke opcije sada i mobilno...

Struktura programa

Editor dokumenata Baza podataka Pomoć u svakoj situaciji Animirane upute

Verzije programa

Verzije po opcijama Verzije po modulima

 

Program je jednostavan za korištenje

  • Način rada sličan office programima
  • Funkcionira kroz izradu dokumenata
  • Automatsko ažuriranje vrijednosti
  • Metoda drag and drop (uzmi i spusti)
  • Baza podataka sa analizama cijena
  • Import i export u xls, doc, html, pdf...
  • Export u pdf sa bookmark strukturom
  • Sustav pomoći vezan na kontekst

Sada neke opcije i na gadgetimaPrenosivost programa i podataka

Program se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

 

Baza podataka

Program sadrži bazu podataka sa stalno rastućim brojem analiza (u startu preko 1200) građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova.

Graditelji su se godinama oslanjali na tradicionalne norme koje korijene vuku još iz 1980-tih ili ranijih godina. Međutim, te norme ne sadrže nove materijale i u modernom graditeljstvu velikim dijelom nisu primjenljive. Pogotovo to vrijedi za građevinsku operativu koja jednostavno "u hodu" mora primjenjivati nove materijale i nove tehnologije.

Također, tradicionalne norme strukturirane su tako da jednostavno moraju biti opširne (neke sadrže preko 17.000 normi) što otežava prilagodbu i korištenje normi u praksi. A dovodi i do redundacije ili čak višestrukih ponavljanja.

Stoga smo na prijedlog više korisnika, proveli prilagodbe i bazu već u startu učinili kraćom i suvremenijom:

Rezultat je da baza sada ima nove karakteristike:

Dakle, baza podataka sadrži osnovne stavke. U slučaju da trebate neku složenu stavku, izaberite jednu od ponuđenih ili je sami vrlo lako iskombinirajte od više jednostavnih.


Baza podataka je prilagodljiva, tako da će omogućiti prijelaz na europske standarde kad postanu aktualni.

Iako je već u startu prilično opširna, u praksi se pojavljuju specifične stavke kojih u bazi nema. Kad Vam zatreba takva stavka u troškovniku, program će omogućiti da je lako definirate i uvrstite u bazu podataka. Pritom postaje ravnopravna drugim stavkama i možete je koristiti u svim troškovnicima.

Program sadrži i bazu materijala i drugih resursa - sastavnih dijelova analiza (u startu preko 1000 materijala), sa svim relevantnim podacima.

Baza podataka sadrži i mjesta - gradove sa brojevima pošta, pozivnim brojevima, možete unositi i podatke o poslovnim partnerima, objektima, kreirati zbirke često korištenih naslova, podnaslova, fraza...

Zapise baze podataka možete koristiti u kreiranju dokumenata na mnogo načina. Npr. ako želite adresirati dokument, jednostavno uzmite partnera iz baze podataka i spustite ga na dokument (drag and drop).

Zapise baze podataka možete mijenjati, brisati ili dodatavati nove zapise onog trena kad Vam zatreba - bez potrebe prekida trenutne akcije.

Obrada zapisa baze podataka vrši se u obliku dokumenta, kojeg ako želite možete tekstualno doraditi i isprintati jednim klikom. To omoguuje da npr. kad unosite podatke o novom objektu dodate naslov Radni nalog i jednim potezom otvorite objekt i izdate radni nalog (ako Vam je to običaj u poslovanju) itd.

Izgled zapisa baze podataka

Zapis baze podataka
Ovako izgleda neobrađeni zapis baze podataka - unos novog objekta.

Ako Vam je to poslovni običaj...


Zapis baze podataka
...za minutu tom zapisu možete dodati logotip, adresu, promijeniti naslov, promijeniti stil, dodati mjesto, datum, opis, napomene i isprintati npr. radni nalog.

Dakle, istovremeno ste unijeli i otvorili objekt.


SADA I KREIRANJE GANTOGRAMA...
NOVO: Osim bitmapa sada je u dokumente
moguć unos i CAD crteža (DWG, DXF...)
Animirane upute - flash tutorijali
za jednostavno upoznavanje programa
(C) 1998-2014 adriakod crikvenica - web dizajn: ADRIAdesign