ADRIAKOD - Koncepcija programa
software za graditeljstvo
[ jednostavnost na kvadrat ]

Twitter Facebook Google + LinkedIn

 |   Naslovnica   |    Koncepcija   |    Metode   |    Stilovi   |    Reference   |    Demo   |    Cjenik   |    Kontakt   |   

Namjena programa:

Izrada troškovnika Izdavanje računa u graditeljstvu Privremene i okončane situacije Građevinska knjiga - dokaznica Analize cijena, kalkulacije, norme Cjenik rada, materijala, strojeva Izvadak rada, materijala, strojeva Procjena roka izvedbe objekta Prikupljanje i usporedba PDF ponuda Procjena rezultata objekta Procjene u osiguravajućim društvima Izrada ostalih dokumenata Razmjena troškovnika Praćenje rezultata objekta Materijalno knjigovodstvo

Korisnici programa:

Izvođači radova, podizvođači Projektanti, inženjeri, konzultanti Investitori, naručitelji, javna nabava Osiguravatelji, procjenitelji, ostali... > Neke opcije sada i mobilno...

Struktura programa

Editor dokumenata Baza podataka Pomoć u svakoj situaciji Animirane upute

Verzije programa

Verzije po opcijama Verzije po modulima

 

Program je jednostavan za korištenje

  • Način rada sličan office programima
  • Funkcionira kroz izradu dokumenata
  • Automatsko ažuriranje vrijednosti
  • Metoda drag and drop (uzmi i spusti)
  • Baza podataka sa analizama cijena
  • Import i export u xls, doc, html, pdf...
  • Export u pdf sa bookmark strukturom
  • Sustav pomoći vezan na kontekst

Isporuka na USB-sticku i CD-uPrenosivost programa i podataka

Program se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

 

Glavne karakteristike programa

Koncepcija programa

Polazeći od činjenice da su svi poslovni događaji međusobno povezani, program ih bilježi i osigurava međusobno razumijevanje svih parametara i primjenu istih u različite svrhe. Funkcionira na principu dokumenata kao uzroka poslovnih promjena, pa se izradom jednog dokumenta automatski ažuriraju i svi posljedični dokumenti i izvješća.

Program omogućava brzu, laku i točnu izradu analiza cijena uz mogućnost da bilo koji element analize prilagodite trenutnoj situaciji. Za sve elemente analize ugrađen je korektivni faktor za brzu rekalkulaciju svih ili samo odabranih cijena.

Korištenjem baze podataka olakšana je izrada troškovnika svih oblika: projektanktskih, ponudbenih, ugovornih, kooperantskih troškovnika, situacija, računa, sa automatskim ažuriranjem svih umnožaka, zbrojeva, rekapitulacija i automatskom vezom zadnje situacije na prethodnu.

Preduvjeti za rad programa

Program ne zahtijeva posebne uvjete i za najjednostavniji rad uglavnom je dovoljno uštekati USB stick u bilo koji kompjuter i pokrenuti program - bez posebne instalacije. Za mrežni rad potrebno je nešto više, ali ne mnogo više...

Program je samostalni 32-bitni exe-program i za pokretanje mu je dovoljan samo jedan od navedenih operativnih sistema:

Tradicija

Autor programa i voditelj projekta Zvonimir Dodlek, građevinar je po obrazovanju i praktičar po svjetonazoru. Ima višegodišnje iskustvo u građevinskoj operativi, i višegodišnje iskustvo u pisanju programa za graditelje. Još 1984. godine, na kompjuteru AMSTRAD 6128 napisao je svoj prvi program, za prvu analizu, za vlastite potrebe. Devet godina kasnije napisao je prvi profesionalni program MAG, koji je kod korisnika odlično prihvaćen.

Stari DOS-program je u funkciji od 1994. g. Izlagan je u više navrata na Zagrebačkom velesajmu - Sajmu graditeljstva i donedavno se uspješno koristio u mnogim tvrtkama u Hrvatskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini.

Omogućio nam je da steknemo dragocjena iskustva, skupimo Vaše sugestije i napravimo mnogo bolji, jači, efektniji, prilagodljiviji i jednostavniji za korištenje: ADRIAKOD SOFTWARE.


SADA I KREIRANJE GANTOGRAMA...
NOVO: Osim bitmapa sada je u dokumente
moguć unos i CAD crteža (DWG, DXF...)
Animirane upute - flash tutorijali
za jednostavno upoznavanje programa
(C) 1998-2014 adriakod crikvenica - web dizajn: ADRIAdesign