software za graditeljstvo
[ jednostavnost na kvadrat ]

Twitter Facebook Google + LinkedIn

 |   Naslovnica   |    Koncepcija   |    Metode   |    Stilovi   |    Reference   |    Demo   |    Cjenik   |    Kontakt   |   

Namjena programa:

Izrada troškovnika Izdavanje računa u graditeljstvu Privremene i okončane situacije Građevinska knjiga - dokaznica Analize cijena, kalkulacije, norme Cjenik rada, materijala, strojeva Izvadak rada, materijala, strojeva Procjena roka izvedbe objekta Prikupljanje i usporedba PDF ponuda Procjena rezultata objekta Procjene u osiguravajućim društvima Izrada ostalih dokumenata Razmjena troškovnika Praćenje rezultata objekta Materijalno knjigovodstvo

Korisnici programa:

Izvođači radova, podizvođači Projektanti, inženjeri, konzultanti Investitori, naručitelji, javna nabava Osiguravatelji, procjenitelji, ostali... > Neke opcije sada i mobilno...

Struktura programa

Editor dokumenata Baza podataka Pomoć u svakoj situaciji Animirane upute

Verzije programa

Verzije po opcijama Verzije po modulima

 

Program je jednostavan za korištenje

  • Način rada sličan office programima
  • Funkcionira kroz izradu dokumenata
  • Automatsko ažuriranje vrijednosti
  • Metoda drag and drop (uzmi i spusti)
  • Baza podataka sa analizama cijena
  • Import i export u xls, doc, html, pdf...
  • Export u pdf sa bookmark strukturom
  • Sustav pomoći vezan na kontekst









Isporuka na USB-sticku i CD-u



Prenosivost programa i podataka

Program se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

 

Razmjena troškovnika - klijent nivo

Preporučamo vidjeti i noviju metodu: Prikupljanje ponuda u PDF formatu!

Svjedoci smo sve češće razmjene troškovnika "elektronski" ili prikupljanje ponuda "elektronski". Ako poznajete taj proces onda znate da nije dovoljno samo imati troškovnik "elektronski" već mora biti u formatu kojeg možete pročitati i obraditi, odnosno morate raspolagati odgovarajučim programom.

Ako ste ikad kao investitor zatražili ponudu, ili kao ponuđač davali ponudu na gore navedeni način, po Murphyevim zakonima vjerojatno ste naišli na probleme:

Uporabom Klijent nivoa, korisnici programa AdriaKOD mogu zatražiti ponudu "elektronski" od svojeg poslovnog partnera bez gore navedenih problema i pritom:

Dakle, program AdriaKOD omogučuje da se troškovnik napravljen na jednom stroju, obrađuje na drugom stroju, a zatim se, po potrebi, tako obrađen može opet vratiti na prvi stroj, bez prekucavanja podataka. Gdje to primjeniti? U komunikaciji:

Naime, ako ste projektant i napravili ste troškovnik programom AdriaKOD, elektronski ga možete isporučiti investitoru, sa svim analizama, čak i dokaznicama.

Ako ste investitor, bez obzira da li ste troškovnik dobili elektronski ili ga napravili sami, taj troškovnik možete snimiti i zatražiti ponudu od izvođača elektronski. Pritom nije uvjet da izvođač bude korisnik programa AdriaKOD. Kad Vam izvođač vrati troškovnik, njegove cijene možete jednostavno importirati u svoj troškovnik, bez prekucavanja. Isti postupak možete ponoviti sa više izvođača.

Ako ste izvođač, bez obzira da li ste troškovnik dobili elektronski ili ga napravili sami, na isti način možete zatražiti ponude od kooperanata. Pritom, također, nije uvjet da kooperant bude korisnik programa AdriaKOD.

Navedena primjena odnosi se na fazu skupljanja ponuda. U fazi izvođenja moguće je mnogo više.

Ako ste izvođač i radite s kooperantima, dovoljno je samo jedanput snimiti osnovni troškovnik elektronski, ili samo dio koji se odnosi na tog kooperanta, dati ga kooperantu i zatražiti da Vam građevinsku knjigu i situacije ispostavlja elektronski. Nakon takve organizacije, za svaku Vašu situaciju prema investitoru, bit će dovoljno skupiti podake od kooperanata i učitati njihove dokaznice, čime ćete, bez ikakvih daljnjih zahvata, imati gotovu građevinsku knjigu i situaciju prema investitoru. No, ako želite, možete i intervenirati, jer i takvu situaciju možete obrađivati kao da ste je napravili sami. Pritom, također, nije uvjet da kooperant bude korisnik programa AdriaKOD.

Bez obzira na to što u tom procesu mogu sudjelovati razni profili sudionika: projektant, investitor, izvođač, kooperant, kooperant kooperanta, za konkretnu komunikaciju su uvijek bitna samo dva: korisnik programa AdriaKOD koji inicira komunikaciju i onaj koji odgovara na zahtjeve (nazovimo ga klijent).


SADA I KREIRANJE GANTOGRAMA...
NOVO: Osim bitmapa sada je u dokumente
moguć unos i CAD crteža (DWG, DXF...)
Animirane upute - flash tutorijali
za jednostavno upoznavanje programa
(C) 1998-2014 adriakod crikvenica - web dizajn: ADRIAdesign