software za graditeljstvo
[ jednostavnost na kvadrat ]

Twitter Facebook Google + LinkedIn

 |   Naslovnica   |    Koncepcija   |    Metode   |    Stilovi   |    Reference   |    Demo   |    Cjenik   |    Kontakt   |   

Namjena programa:

Izrada troškovnika Izdavanje računa u graditeljstvu Privremene i okončane situacije Građevinska knjiga - dokaznica Analize cijena, kalkulacije, norme Cjenik rada, materijala, strojeva Izvadak rada, materijala, strojeva Procjena roka izvedbe objekta Prikupljanje i usporedba PDF ponuda Procjena rezultata objekta Procjene u osiguravajućim društvima Izrada ostalih dokumenata Razmjena troškovnika Praćenje rezultata objekta Materijalno knjigovodstvo

Korisnici programa:

Izvođači radova, podizvođači Projektanti, inženjeri, konzultanti Investitori, naručitelji, javna nabava Osiguravatelji, procjenitelji, ostali... > Neke opcije sada i mobilno...

Struktura programa

Editor dokumenata Baza podataka Pomoć u svakoj situaciji Animirane upute

Verzije programa

Verzije po opcijama Verzije po modulima

 

Program je jednostavan za korištenje

  • Način rada sličan office programima
  • Funkcionira kroz izradu dokumenata
  • Automatsko ažuriranje vrijednosti
  • Metoda drag and drop (uzmi i spusti)
  • Baza podataka sa analizama cijena
  • Import i export u xls, doc, html, pdf...
  • Export u pdf sa bookmark strukturom
  • Sustav pomoći vezan na kontekst

Isporuka na USB-sticku i CD-uPrenosivost programa i podataka

Program se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

 

Verzije programa

Distribucija po opcijama

Do nedavno, program je bio na raspolaganju u paketu. U skladu s prilikama, uveli smo novi način distribucije programa - opcija po opcija. To Vam omogućuje da:

Na taj način, najskromniji mogu kupiti samo opciju Troškovnici i imati napredni WYSIWYG editor dokumenata s automatskim numeriranjem, rekapituliranjem, ažuriranjem umnožaka i zbrojeva, promjenom cijena u postotku ili s koeficijentom, sakrivanjem cijena, iznosa, mogućnošću tekstualne dorade, automatskog obračuna PDV-a, unosa logotipa, adresiranjem, itd. A moguće je kreiranje i drugih dokumenata: narudžbenica, putnih naloga, dopisa...

Ako pak netko želi samo moderne norme, dovoljna mu je opcija Analize kojom dobija mogućnost korištenja cca 3000 analiza što podrazumijeva: uvid na ekranu, korekciju, promjenu faktora, tekstualnu doradu, dodavanje logotipa, print, itd. (npr. u dokazivanju naknadnih radova).

Korisnici obje opcije, Troškovnici i Analize, imaju dodatne mogućnosti - izradu troškovnika po metodi drag and drop (uzmi i spusti) sa automatskom kalkulacijom cijena i prijenosom opisa iz baze u troškovnik, mogućnost naknadne kalkulacije, rekalkulacije troškovnika, itd.

Ako pak opcijama Troškovnici i Analize dodate treću, Izvadak resursa, onda iz svakog kalkuliranog troškovnika, na klik dobijate izvadak rada, materijala, strojeva, itd. I to za jednu stavku, dio troškovnika ili cijeli troškovnik.

Operativce će vjerojatno najviše zanimati opcija Građevinska knjiga. Ona zahtjeva istovremeno licenciranu opciju Troškovnici, ali i omogućuje automatski prijenos opisa, jedinice, količine, cijene iz troškovnika u glavu građevinske knjige, jednostavan unos složenih matematičkih izraza koje program automatski oblikuje i računa, a sumu automatski proslijeđuje u troškovnik. Naravno da se i ovaj dokument može obrađivati tekstualno, printati, i sl. Iako je račune i situacije moguće pisati u obliku osnovnog troškovnika, napredniji korisnici posegnut će za dodatnim opcijama: Računi i Situacije koji omogućuju držanje cijelog objekta u istom file-u i automatiziraju izradu situacija (prijenos elemenata prethodne u tekuću situaciju). A korisnici koji žele mogućnost importa troškovnika iz *.DOC, *.XLS, ili *.TXT formata (ili exporta), dokupit će opciju Import i export dokumenata. Itd. (detaljnije u cjeniku).

Iako je program jednostavan za korištenje, u program je ugrađen i: ...koji korisniku omogućuju da što lakše upozna program.

Stari način distribucije u paketu zadržali smo jer on i dalje ima neke prednosti. Opširnije u priloženom cjeniku.

SADA I KREIRANJE GANTOGRAMA...
NOVO: Osim bitmapa sada je u dokumente
moguć unos i CAD crteža (DWG, DXF...)
Animirane upute - flash tutorijali
za jednostavno upoznavanje programa
(C) 1998-2014 adriakod crikvenica - web dizajn: ADRIAdesign