Investitori, naručitelji, javna nabava

Prikupljanje ponuda od izvođača ili podizvođača

Čest slučaj u praksi je da se prikupljanje ponuda obavlja u XLS/XLSX formatu i program ga u potpunosti podržava. U dokument se mogu unositi cijene, ali se ne može pouzdano spriječiti da ponuditelj promijeni i neki opis. Osim toga, ponuditelj mora imati program koji nije besplatan.

Drugi način je PDF format. Univerzalan je i lako čitljiv besplatnim programom svakome. Ne dozvoljava promjenu opisa, ali u osnovnom obliku ne omogućuje ni unos cijena. Usporedba prikupljenih ponuda u oba načina predstavlja dodatni napor.

S obzirom da oba navedena načina imaju svoje prednosti i mane, razvili smo treći način koji zaobilazi mane i koristi najbolje iz oba formata:

 • laka prenosivost i obrada od strane ponuditelja besplatnim PDF readerom
 • isključena je mogućnost promjene opisa
 • moguć je unos cijena uz automatsko ažuriranje iznosa i rekapitulacija
 • moguća je automatska usporedba prikupljenih ponuda

is-6

Napomena

 • Software se isporučuje u više paketa i pojedini paketi ne moraju sadržavati sve navedene opcije
 • Opširnije o paketima u cjeniku programa

Procedura prikupljanja ponuda

 • Za PDF dokumente je potreban samo Adobe Acrobat Reader (verzija 11 ili viša) koji je besplatan i imaju ga praktično svi. Ako ga slučajno nemate možete ga skinuti ovdje.
 • Naručitelj u programu adriakod napravi predložak ponude (otprilike ovako: Primjer ponude
 • Zatim exportira tu ponudu u PDF i odobrava mogućnost unosa cijena i/ili količina, (npr. Primjer prazne ponude) i pošalje je e-mailom svim ponuđačima
 • Ponuđač otvara ponudu u Adobe Readeru, popunjava cijene (sa uključenom matematikom i ažuriranim iznosima!), otprilike ovako: Primjer popunjene ponude i zatim klikne:
 • “E-mail” čime cijene šalje naručitelju digitalno
 • “Print” čime isprinta ponudu, potpiše je i investitoru priloži papirnato
 • Naručitelj primljene ponude (primljene e-mailom od svih ponuđača) jednostavno importira na klik (npr. Primjer importiranih ponuda)
 • ili željenu stavku pregleda detaljnije (npr. Primjer analize jedne stavke usporedbom svih ponuda)
 • Opširnije o paketima u cjeniku programa

Opisanu proceduru mogu koristiti investitori ili izvođači za prikupljanje ponuda od kooperanata/podizvođača.

Ova opcija može biti korisna i projektantima. Jer, ako ste projektant, od sada možete isporučivati troškovnike u PDF-u sa mogućnošću unosa cijena u PDF pregledniku, što može biti interesantno investitorima. Posebno za natječaje i u javnoj nabavi gdje je PDF format postao standard.EOT;

Ovako exportirani troškovnici imaju slijedeće karakteristike

 • Opisi stavaka, napomene i općenito sadržaj dokumenta se ne može mijenjati
 • Mogu se unositi cijene (i/ili količine), a iznosi i rekapitulacije se automatski ažuriraju
 • Dokumenti se mogu snimiti, printati, slati…

VAŽNO

 • Ova opcija dio je opcije KLIJENT NIVO i koristiti je mogu korisnici paketa START4, OPTIMAL, PLUS, PRO i GLOBAL.
 • Kao PDF preglednik, preporuka je koristiti Adobe Acrobat Reader 11. Jer ako se koristi neki drugi PDF preglednik, moguće je da on ne podržava Javascript (ili sve potrebne procedure) i možda nećete moći izvesti sve potrebne operacije.

Napomene

Sustav je paket desktop aplikacija i može se pokretati na Windows 7, 8, 10 ili 11.

Može se pokretati i na MacOS-u, ali unutar Windows OS instaliranog kao Virtual Machine, npr. VirtualBox, VMware ili Parallels Desktop (potvrđeno i u praksi, ali nužna je provjera na konkretnom MacOS-u i konkretnom VM-u).

Neke opcije rade i kao mobilne opcije, te se mogu pokrenuti i na mobilnim uređajima. S novom verzijom programa stvoreni su uvjeti za značajno proširenje mobilnih opcija, na čemu radimo stalno.

* Na ovim web stranicama korišteni su citati A. Forda (grupa TNT), G. S. Pattona, M. Twaina i dr.

JednostavnostPrenosivost

Software se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Sada je moguć rad i bez USB-sticka, uz autentifikaciju logiranjem, ali u tom slučaju za pokretanje programa je potrebna internet veza.

Kontakt

Tvrtka:ADRIAKOD d.o.o.
Adresa:Crikvenica, Franje Cara 14
OIB:81220364640
TaxID:HR81220364640
IBAN:HR7624020061100557653
SWIFT:ESBCHR22
DUNS:500665001
 
Kontakt:Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:+385-51-241-277
E-mail: