Što je novo?

24.06.2024. izdana je nova verzija programa: AdriaKOD 7


Nakon zahtjevnog razvoja, na raspolaganju je nova verzija programa. Iako su najveće promjene tehničke, pozadinske i za korisnika nevidljive, ima i značajnih promjena koje će korisnicima bitno olakšati rad, poboljšati korisničko iskustvo i dodatno ojačati pouzdanost. Bitne novosti u programu su:

Novo sučelje

 • Redizajnirano je sučelje programa što, uz moderniji izgled, olakšava rad na velikim ekranima s visokim rezolucijama: najčešće korištene ikone su uvećane, uključene su boje, pomoćni prozori su novi, koriste web sučelje što je korak bliže budućim novim mobilnim opcijama. Sve će raditi i dalje na Windows 11, 10, 8, ili 7, ali posebno je prilagođeno za Windows 11 i razvijano je pod Windows 11.
 • Prozor za otvaranje i snimanje dokumenata je potpuno novi, ali sada koristi sistemske kontrole, manje je ovisan o sistemskim postavkama i više ne bi trebalo biti problema sa šđčćž u imenu dokumenta čak ni ako sistemske postavke nisu ispravno postavljene. Također, više ne bi trebalo biti ni problema sa prikazivanjem virtualnih foldera. Ali prozor i dalje radi na isti način kao stari, sa uključenom preview opcijom.
 • Promijenjen je izgled menija, ali sadržaj menija je ostao gotovo isti kako stari korisnici ne bi trebali drastično mijenjati navike, te da gotovo svi video tutorijali i dalje ostanu jednako korisni.
 • Na sam početak glavnog menija dodana je stavka ⯆ koja, kad kliknete na nju, u meniju nudi cijelu strukturu troškovnika i omogućuje izbor grupe/vrste radova koju želite otvoriti, a sve druge će se automatski sakriti. Ovo je posebno korisno kod velikih troškovnika sa složenom strukturom jer sada na ekranu možete gledati samo onaj dio troškovnika koji obrađujete, a ostali su sakriveni. A u meniju možete vidjeti i financijsku strukturu troškovnika - rekapitulacije prikazane hijerarhijski.
 • Osim strukture troškovnika, stavka ⯆ nudi i opciju 'Označi strukturu elemenata bojama' koja elemente troškovnika (Razred, Klasa, Grupa, Vrsta, Stavka, Podstavka, Podpodstavka, Alternativna stavka) privremeno oboji različitim bojama, tako da sad izdaleka možete vidjeti tip svakog reda što je posebno korisno kod uređivanja troškovnika npr. importiranih iz xlsx formata i formatiranja stavaka za list građevinske knjige.

Novi format zapisa

 • Uveden je novi format zapisa dokumenata koji omogućuje segmentirano učitavanje i snimanje dokumenta, a to je bitan preduvjet za moguć rad više osoba na istom dokumentu u isto vrijeme (planirano uskoro). I olakšat će razvoj budućih novih mobilnih opcija (planirano uskoro).
 • Autosave sada radi u zasebnom procesu i korisnik više gotovo i neće primijetiti kad se taj proces odvija. U verziji 6 i ranijima kod dužih troškovnika bilo je primjetno zastajkivanje u vrijeme trajanja autosave procedure.
 • Autosave sada uključuje i građevinsku knjigu i gantograme (radi i kad su uključeni ti poddokumenti).

Građevinska knjiga

 • Kad otvorite list građevinske knjige, inicijalno će izgledati isto kao i do sada, ali ćete sada moći izlistati i dokaznice po prethodnim situacijama. Jer stavka menija ⯆ i u građevinskoj knjizi nudi mogućnost izlistavanja dokaznica po prethodnim situacijama.
 • U list građevinske knjige sada možete u bilo kojoj situaciji napraviti dokaznicu za cijeli objekt, a zatim po situacijama uzimati, npr. 'Za obračun po ovoj situaciji 55%'. I to automatizirano: klik na 'Pokaži sve', desni klik na red postotak i zatim izbor postotka.
 • Kad je otvoren list građevinske knjige, sada je moguće postaviti svojstva građevinske knjige samo za pripadajući troškovnik: Meni: Dokument > Svojstva i postaviti više svojstava, npr. hoće li se prikazivati jedinična cijena stavke u glavi i sl.
 • Kad se list građevinske knjige ili neki drugi poddokument zatvori sa snimanjem, promjena će se odmah snimiti kao segment u file na disku.

Situacije i računi

 • Košuljica situacije je donekle izmjenjena: sada će se ugovorena vrijednost prikazivati kao Neto, PDV i Bruto, a u obračunu plaćanja su jasnije prikazani dijelovi plaćeno virmanom, plaćeno avansom itd.
 • Obračun PDV-a će sada uvijek biti u MultiPDV obliku što će olakšati rad s dokumentima bez obzira da li se PDV obračunava, prenosi na naručitelja, oslobađa se, neoporezivo je, ili imate više poreznih kategorija u istom dokumentu.
 • Korisnik sada može sam dodavati podatak za polje 'Reason', npr. po kojem članku kojeg zakona se PDV prenosi na naručitelja. Dovoljno je sam u bazu u Zbirku fraza unijeti željeni tekst i u polje filter upisati kategoriju PDV-a na koji se odnosi (PPO za ktg Prijenos porezne obveze, OSL za Oslobođeno poreza ili NEO za Neoporezivo).

Dokumenti

 • Kreirana je nova shema boja dokumenata. Klik na 'MENI: Format > Shema boja > Linijska' promijenit će stil dokument u novu Linijsku shemu.

Ostalo

 • Prozor baze podataka sada je dobio tri nove ikone: Centralna baza, Lokalna baza, Eksterna baza. Zasad su to samo rezervirane ikone i nemaju efekta, ali to je priprema za buduće mogućnosti izbora rada na centralnoj ili lokalnoj bazi. Ili korištenja analiza iz eksterne baze koja bi bila zajednička za sve korisnike i uz mogućnost razmjene analiza između korisnika. A ovdje se spominje već sada samo zato jer su prijedlozi korisnika u vezi s ovom opcijom uvijek dobrodošli...
 • Redizajnirane su i naše web stranice, te sada, osim što su informativnije i modernije, nude korisnicima i filtriranje video tutorijala po izabranoj temi. Responzivne su i jednako dobro se prikazuju na fiksnim i na mobilnim uređajima.

Video tutorijali za navedene opcije, kao i za buduće opcije koje su u razvoju, bit će dostupni uskoro...

Napomene

Sustav je paket desktop aplikacija i može se pokretati na Windows 7, 8, 10 ili 11.

Može se pokretati i na MacOS-u, ali unutar Windows OS instaliranog kao Virtual Machine, npr. VirtualBox, VMware ili Parallels Desktop (potvrđeno i u praksi, ali nužna je provjera na konkretnom MacOS-u i konkretnom VM-u).

Neke opcije rade i kao mobilne opcije, te se mogu pokrenuti i na mobilnim uređajima. S novom verzijom programa stvoreni su uvjeti za značajno proširenje mobilnih opcija, na čemu radimo stalno.

* Na ovim web stranicama korišteni su citati A. Forda (grupa TNT), G. S. Pattona, M. Twaina i dr.

JednostavnostPrenosivost

Software se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Sada je moguć rad i bez USB-sticka, uz autentifikaciju logiranjem, ali u tom slučaju za pokretanje programa je potrebna internet veza.

Kontakt

Tvrtka:ADRIAKOD d.o.o.
Adresa:Crikvenica, Franje Cara 14
OIB:81220364640
TaxID:HR81220364640
IBAN:HR7624020061100557653
SWIFT:ESBCHR22
DUNS:500665001
 
Kontakt:Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:+385-51-241-277
E-mail: