Export troškovnika u PDF format

 • Za PDF dokumente je potreban samo Adobe Acrobat Reader (verzija 11 ili viša) koji je besplatan i imaju ga praktično svi. Ako ga slučajno nemate možete ga skinuti ovdje.
 • Naručitelj u programu adriakod napravi predložak ponude (otprilike ovako: Primjer ponude)
 • Zatim exportira tu ponudu u PDF i odobrava mogućnost unosa cijena i/ili količina, (npr. Primjer prazne ponude) i pošalje je e-mailom svim ponuđačima
 • Ponuđač otvara ponudu u Adobe Readeru, popunjava cijene (sa uključenom matematikom i ažuriranim iznosima!), otprilike ovako: Primjer popunjene ponude i zatim snimi i vrati naručitelju
 • Naručitelj primljene ponude (primljene e-mailom od svih ponuđača) jednostavno importira na klik (npr. Primjer importiranih ponuda)
 • ili željenu stavku pregleda detaljnije (npr. Primjer analize jedne stavke usporedbom svih ponuda)

Svaki izvadak u smislu programa također predstavlja dokument, koji možete oblikovati, doraditi, dodati Vaš logotip, isprintati, sve kao što je opisano pod naslovom Editor dokumenata.

is-6

Ovako exportirani troškovnici imaju svojstva:

 • Opisi stavaka, napomene i općenito sadržaj dokumenta se ne može mijenjati
 • Mogu se unositi cijene (i/ili količine), a iznosi i rekapitulacije se automatski ažuriraju
 • Dokumenti se mogu snimiti, printati, slati…

Svaki izvadak u smislu programa također predstavlja dokument, koji možete oblikovati, doraditi, dodati Vaš logotip, isprintati, sve kao što je opisano pod naslovom Editor dokumenata. Opisanu proceduru mogu koristiti investitori ili izvođači za prikupljanje ponuda od kooperanata/podizvođača. Ova opcija može biti korisna i projektantima. Jer, ako ste projektant, od sada možete isporučivati troškovnike u PDF-u sa mogućnošću unosa cijena u PDF pregledniku, što može biti interesantno investitorima. Posebno za natječaje i u javnoj nabavi gdje je PDF format postao standard.

VAŽNO!

 • Ova opcija dio je opcije KLIJENT NIVO i koristiti je mogu korisnici paketa START4, OPTIMAL, PLUS, PRO i GLOBAL.
 • Kao PDF preglednik, preporuka je koristiti Adobe Acrobat Reader 11. Jer ako se koristi neki drugi PDF preglednik, moguće je da on ne podržava Javascript (ili sve potrebne procedure) i možda nećete moći izvesti sve potrebne operacije.

Napomene

Sustav je paket desktop aplikacija i može se pokretati na Windows 7, 8, 10 ili 11.

Može se pokretati i na MacOS-u, ali unutar Windows OS instaliranog kao Virtual Machine, npr. VirtualBox, VMware ili Parallels Desktop (potvrđeno i u praksi, ali nužna je provjera na konkretnom MacOS-u i konkretnom VM-u).

Neke opcije rade i kao mobilne opcije, te se mogu pokrenuti i na mobilnim uređajima. S novom verzijom programa stvoreni su uvjeti za značajno proširenje mobilnih opcija, na čemu radimo stalno.

* Na ovim web stranicama korišteni su citati A. Forda (grupa TNT), G. S. Pattona, M. Twaina i dr.

JednostavnostPrenosivost

Software se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Sada je moguć rad i bez USB-sticka, uz autentifikaciju logiranjem, ali u tom slučaju za pokretanje programa je potrebna internet veza.

Kontakt

Tvrtka:ADRIAKOD d.o.o.
Adresa:Crikvenica, Franje Cara 14
OIB:81220364640
TaxID:HR81220364640
IBAN:HR7624020061100557653
SWIFT:ESBCHR22
DUNS:500665001
 
Kontakt:Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:+385-51-241-277
E-mail: