Praćenje rezultata objekata

Evidencija rada – šihterica

Ova opcija omogućava detaljnu evidenciju rada za svakog radnika po objektima. Osim vremena provedenog na radu, moguće je evidentirati i druge vrijednosti: godišnji odmor, bolovanje, itd. a moguće je dodavati i vlastite kategorije (npr. kišni sati). Moguć je i uvid u tijek radnog vremena za jednog radnika na svim objektima ili za sve radnike na jednom objektu.

Učinak šihterice odmah je vidljiv u pregledu rezultata objekta.

DEMO: Radna lista – šihterica

is-6

Evidencija utroška materijala i drugih resursa

Ova opcija omogućava detaljnu evidenciju utroška materijala po objektima. Osim materijala, moguće je evidentirati i utrošak drugih resursa: strojevi, kooperanti, itd. a moguće je dodavati i vlastite kategorije.

Učinak evidencije odmah je vidljiv u pregledu rezultata objekta.

DEMO: Evidencija utroška materijala i drugih resursais-6

Pregled rezultata po objektima

Nudi brzi uvid u pregled rezultata svih objekata, što je dovoljno za prvi dojam o stanju svih objekata pojedinačno ili sumarno. Opcija za svaki objekt izlistava realiziranu vrijednost radova, vrijednost stvarno utrošenog rada, materijala, itd. te Rezultat objekta (Realizacija – Troškovi = Bruto dobit/gubitak)

Po želji, svaki objekt moguće detaljizirati pozivom opcije Analiza rezultata objeka.

DEMO: Pregled rezultata po objektima

is-6

Analiza rezultata objeka

Ova opcija omogućava detaljnu evidenciju rada za svakog radnika po objektima. Osim vremena provedenog na radu, moguće je evidentirati i druge vrijednosti: godišnji odmor, bolovanje, itd. a moguće je dodavati i vlastite kategorije (npr. kišni sati). Moguć je i uvid u tijek radnog vremena za jednog radnika na svim objektima ili za sve radnike na jednom objektu.

Pritom se vrijednost realizacije vadi automatski iz ispostavljnih situacija/računa, a vrijednosti utrošaka iz Šihterice i/ili Evidencije materijala i drugih resursa.

Demo uključen pod: Pregled rezultata po objektima

is-6

Analiza utroška materijala i drugih resursa

Za bilo koji odabrani resurs, kategoriju rada ili materijal, daje usporedbu normirano/utrošeno i pritom uspoređuje količine, cijene i iznose, te naglašava pozitivna i negativna odstupanja od normiranog (uštede ili preveliki utrošak).

Pritom se normirane vrijednosti vade automatski iz ispostavljnih situacija/računa, a utrošci iz Šihterice i/ili Evidencije materijala i drugih resursa.

Demo uključen pod: Pregled rezultata po objektima

is-6

Napomene

Sustav je paket desktop aplikacija i može se pokretati na Windows 7, 8, 10 ili 11.

Može se pokretati i na MacOS-u, ali unutar Windows OS instaliranog kao Virtual Machine, npr. VirtualBox, VMware ili Parallels Desktop (potvrđeno i u praksi, ali nužna je provjera na konkretnom MacOS-u i konkretnom VM-u).

Neke opcije rade i kao mobilne opcije, te se mogu pokrenuti i na mobilnim uređajima. S novom verzijom programa stvoreni su uvjeti za značajno proširenje mobilnih opcija, na čemu radimo stalno.

* Na ovim web stranicama korišteni su citati A. Forda (grupa TNT), G. S. Pattona, M. Twaina i dr.

JednostavnostPrenosivost

Software se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Sada je moguć rad i bez USB-sticka, uz autentifikaciju logiranjem, ali u tom slučaju za pokretanje programa je potrebna internet veza.

Kontakt

Tvrtka:ADRIAKOD d.o.o.
Adresa:Crikvenica, Franje Cara 14
OIB:81220364640
TaxID:HR81220364640
IBAN:HR7624020061100557653
SWIFT:ESBCHR22
DUNS:500665001
 
Kontakt:Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:+385-51-241-277
E-mail: