Metode rada programa

Upotreba miša, tipkovnice, menija, gumbića izvedena je tako da omogući najkraći put do rezultata, te da budu što sličnije standardnim Windows metodama i metodama Office programa. Dokumenti se otvaraju, obrađuju, printaju, snimaju na sličan način kao u Office programima, mogu se slati e-mailom, itd. Zadržana je i kompatibilnost shortcut-a tipkovnice (Ctrl+C za Copy, Ctrl+V za Paste, itd.)

Metoda drag and drop (uzmi i spusti) na raspolaganju je u svim opcijama programa. Tako je dovoljno npr. iz baze podataka mišem uzeti neku analizu i spustiti je na troškovnik i automatski će se kreirati analiza cijene i troškovnička stavka s cijenom izračunatom u analizi. Prilikom spuštanja ta stavka se može naći na kraju, ili umetnuta na mjestu spuštanja, ovisno o potrebi. Ili, ako želite adresirati dokument, jednostavno uzmite partnera iz baze podataka i spustite ga na dokument. Ako želite unijeti neki tekstualni izraz ili napomenu, uzmite taj izraz iz zbirke fraza i spustite ga na dokument. Itd.

Iako je drag and drop najjednostavniji način, program omogućuje da sve te akcije obavite i konvencionalno: odgovarajućim klikovima na gumbiće, ili izborom iz menija, ili sa tipkovnice.

is-6

Suradnja s drugim programima

Import podataka moguć je

 • Iz XLS i XLSX formata
 • Iz DOC i DOCX formata
 • Iz HTML formata
 • Iz PDF formata
 • Iz TXT formata
 • Iz starih DOS-MAG troškovnika
 • Skeniranjem troškovnika
 • Automatskim generiranjem troškovnika iz projekta nacrtanog ACAD-BAU programom
 • Iz bilo kojeg drugog programa koji podržava rad sa clipboardom
 • Importom cijena, količina ili dokaznica prikupljenih od klijenata
 • U razvoju je još nekoliko načina importa podataka

Eksport podataka iz dokumenta

 • Export u XLS i XLSX format
 • Export u DOC i DOCX format
 • Export u HTML format
 • Export u PDF sa bookmark strukturom
 • Export u TXT format
 • U druge programe preko clipboard-a
 • Korištenjem klijent nivoa

Napomene

Sustav je paket desktop aplikacija i može se pokretati na Windows 7, 8, 10 ili 11.

Može se pokretati i na MacOS-u, ali unutar Windows OS instaliranog kao Virtual Machine, npr. VirtualBox, VMware ili Parallels Desktop (potvrđeno i u praksi, ali nužna je provjera na konkretnom MacOS-u i konkretnom VM-u).

Neke opcije rade i kao mobilne opcije, te se mogu pokrenuti i na mobilnim uređajima. S novom verzijom programa stvoreni su uvjeti za značajno proširenje mobilnih opcija, na čemu radimo stalno.

* Na ovim web stranicama korišteni su citati A. Forda (grupa TNT), G. S. Pattona, M. Twaina i dr.

JednostavnostPrenosivost

Software se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Sada je moguć rad i bez USB-sticka, uz autentifikaciju logiranjem, ali u tom slučaju za pokretanje programa je potrebna internet veza.

Kontakt

Tvrtka:ADRIAKOD d.o.o.
Adresa:Crikvenica, Franje Cara 14
OIB:81220364640
TaxID:HR81220364640
IBAN:HR7624020061100557653
SWIFT:ESBCHR22
DUNS:500665001
 
Kontakt:Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:+385-51-241-277
E-mail: