Kreiranje računa na temelju troškovnika

Račun po svojoj prirodi predstavlja troškovnik i sve što je opisano pod naslovom Troškovnik, vrijedi i za račune. Razlika je u tome što za račune program automatski vrši obračun poreza na dodanu vrijednost (ako ste obveznik PDV-a) ili ubacuje klauzulu o prijenosu PDV-a na naručitelja (ako postoji takva obveza) te mora imati sve elemente da zadovolji propisanu fiskalnu formu. Račun se može, kao i svi drugi dokumenti obraditi u nekom predloženom, ili u korisnički definiranom stilu. Jednostavniji tipovi računa mogu se izdavati sa integriranim troškovnikom, a složeniji tipovi računa mogu se izdavati sa izdvojenim i priloženim troškovnikom.

U oba slučaja PDV će se uredno obračunati ili ubaciti klauzula o prijenosu PDV-a na naručitelja (ako postoji takva obveza)…

Korisnici paketa PRO i GLOBAL imaju i mogućnost kontrole naplate izdanih računa. Opširnije

is-6

Primjeri dokumenata

Napomene

Sustav je paket desktop aplikacija i može se pokretati na Windows 7, 8, 10 ili 11.

Može se pokretati i na MacOS-u, ali unutar Windows OS instaliranog kao Virtual Machine, npr. VirtualBox, VMware ili Parallels Desktop (potvrđeno i u praksi, ali nužna je provjera na konkretnom MacOS-u i konkretnom VM-u).

Neke opcije rade i kao mobilne opcije, te se mogu pokrenuti i na mobilnim uređajima. S novom verzijom programa stvoreni su uvjeti za značajno proširenje mobilnih opcija, na čemu radimo stalno.

* Na ovim web stranicama korišteni su citati A. Forda (grupa TNT), G. S. Pattona, M. Twaina i dr.

JednostavnostPrenosivost

Software se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Sada je moguć rad i bez USB-sticka, uz autentifikaciju logiranjem, ali u tom slučaju za pokretanje programa je potrebna internet veza.

Kontakt

Tvrtka:ADRIAKOD d.o.o.
Adresa:Crikvenica, Franje Cara 14
OIB:81220364640
TaxID:HR81220364640
IBAN:HR7624020061100557653
SWIFT:ESBCHR22
DUNS:500665001
 
Kontakt:Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:+385-51-241-277
E-mail: