Materijalno knjigovodstvo

Početno stanje - objekti

Unos materijala zatečenog po objektima početkom godine

Početno stanje - subjekti

Unos materijala zatečenog po subjektima početkom godine

Početno stanje - radnici

Unos sitnog inventara zatečenog kod radnika početkom godine

Početno stanje - import

Unos materijala zatečenog po objektima krajem prethodne godine

Ulazni račun - Primka

Kad primite račun za materijal i želite ga unijeti/zadužiti

Ulazni račun - kooperanti

Kad primite račun i želite tim troškovima teretiti objekt/e

Ulazni račun - subjekti

Kad primite račun i želite tim troškovima odmah teretiti subjekt/e

Ulazni račun - radnici

Kad primite račun i želite tim troškovima/zalihama odmah zadužiti radnike

Ulazni račun - novi iz starog

Ako se neki tip računa ponavlja, ovom opcijom se unos bitno skraćuje

Utrošnica

Utrošnicom razdužujete radnike, objekte, subjekte…

Otpisnica

Otpisnicom otpisujete radnike, objekte, subjekte…

Međuskladišnica

Međuskladišnica je prikladna za terećenje objekata

Zadužnica

Zadužnica je prikladna za terećenje subjekata

Revers

Revers je prikladan za terećenje radnika

Međuutrošnica

Služi za razduživanje resursa sa centralnog skladišta na objektu

Materijalni dnevnik

Uvid u tijek svih materijala i drugih resursa ili trenutno stanje zaliha

Kartica resursa

Uvid u tijek nekog konkretnog materijala ili stanje zaliha tog materijala

Stanje zaliha

Uvid u trenutno stanje zaliha, svih, ili filtrirano po nekom kriteriju

Stanje troškova

Uvid u trenutno stanje troškova, svih, ili filtrirano po nekom kriteriju

Napomene

Sustav je paket desktop aplikacija i može se pokretati na Windows 7, 8, 10 ili 11.

Može se pokretati i na MacOS-u, ali unutar Windows OS instaliranog kao Virtual Machine, npr. VirtualBox, VMware ili Parallels Desktop (potvrđeno i u praksi, ali nužna je provjera na konkretnom MacOS-u i konkretnom VM-u).

Neke opcije rade i kao mobilne opcije, te se mogu pokrenuti i na mobilnim uređajima. S novom verzijom programa stvoreni su uvjeti za značajno proširenje mobilnih opcija, na čemu radimo stalno.

* Na ovim web stranicama korišteni su citati A. Forda (grupa TNT), G. S. Pattona, M. Twaina i dr.

JednostavnostPrenosivost

Software se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Sada je moguć rad i bez USB-sticka, uz autentifikaciju logiranjem, ali u tom slučaju za pokretanje programa je potrebna internet veza.

Kontakt

Tvrtka:ADRIAKOD d.o.o.
Adresa:Crikvenica, Franje Cara 14
OIB:81220364640
TaxID:HR81220364640
IBAN:HR7624020061100557653
SWIFT:ESBCHR22
DUNS:500665001
 
Kontakt:Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:+385-51-241-277
E-mail: