Materijalno knjigovodstvo

Ulazni račun – primka

Ovim dokumentom knjiži se primitak materijala, čeme se terete zalihe ili se odmah obračunava utrošak i direktno terete troškovi. Zaduživati se može firma u cjelini (centralno skladište) ili pojedini objekt ili raspoređivati zalihe/troškove na više objekata istovremeno.

Učinak Primke odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku, pregledu rezultata objekta i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Ulazni račun – primka za materijal
DEMO: Ulazni račun kooperanta
DEMO: Ulazni račun na teret subjekta (stroja, vozila…)
DEMO: Ulazni račun na teret radnika
DEMO: Ulazni račun novi iz starog

is-6

Utrošnica

Ovim dokumentom obračunava utrošak materijala na nekom objektu, odnosno materijal se skida sa zaliha i prenosi na troškove.

Učinak Utrošnice odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku, pregledu rezultata objekta i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Utrošnica

is-6

Međuutrošnica

Ovim dokumentom obračunava utrošak materijala na nekom objektu, odnosno materijal se skida sa zaliha i prenosi na troškove.

Učinak Utrošnice odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku, pregledu rezultata objekta i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Utrošnica

is-6

Međuskladišnica

Ovim dokumentima materijal se sa zaliha centralnog skladišta ili nekog objekta, prenosi na zalihe drugog objekta ili vraća u centralno skladište.

Učinak tog dokumenta odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Međuskladišnica

is-6

Zadužnica

Ovim dokumentima materijal ili rezervni dijelovi se sa zaliha centralnog skladišta ili nekog subjekta, prenosi na zalihe drugog subjekta ili vraća u centralno skladište.

Učinak tih dokumenata odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Zadužnica

is-6

Revers

Ovim dokumentima materijal ili sitni inventar se sa zaliha centralnog skladišta ili nekog radnika, prenosi na zalihe drugog radnika ili vraća u centralno skladište.

Učinak tih dokumenata odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Revers

is-6

Otpisnica

Ovim dokumentom materijal se sa zaliha centralnog skladišta ili nekog objekta, prenosi na troškove otpisom.

Učinak otpisnice odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Otpisnica

is-6

Početno stanje

Ovim dokumentima unose se zalihe materijala i sitnog inventara na početku godine (odnosno početkom korištenja programa). Pritom se može zaduživati centralno skladište, objekt, subjekt (stroj, vozilo) ili radnik.

Učinak početnog stanja odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Početno stanje po objektima
DEMO: Početno stanje po subjektima
DEMO: Početno stanje po radnicima

is-6

Kartica materijala

Kartice materijala pokazuju ulaz/izlaz pojedinog materijala na nivou firme ili na konkretnom objektu, sa datumom i automatskom vezom na uzročni dokument (Ulazni račun, Primka ili Međuskladišnica). Tako da je za svaki materijal moguć uvid u tijek od nabave do utroška, sa pripadajućim parametrima.

Pritom se vrijednosti vade automatski iz uzročnih događaja: Primka, Međuskladišnica, Utrošnica…

DEMO: Kartica resursa

is-6

Materijalni dnevnik

Materijalni dnevnik pokazuje što se sa bilo kojim ili samo sa odabranim materijalom događalo na nivou firme ili na konkretnom objektu izabranog datuma ili u izabranom vremenskom periodu.

Pritom se vrijednosti vade automatski iz uzročnih događaja: Primka, Međuskladišnica, Utrošnica…

DEMO: Materijalni dnevnik

is-6

Stanje zaliha

Stanje zaliha pokazuje trenutno stanje zaliha na nivou firme ili na konkretnom objektu izabranog datuma ili u izabranom vremenskom periodu.

Pritom se vrijednosti vade automatski iz uzročnih događaja: Primka, Međuskladišnica, Utrošnica…

DEMO: Stanje zaliha

is-6

Stanje troškova

Stanje troškova pokazuje trenutno stanje troškova na nivou firme ili na konkretnom objektu izabranog datuma ili u izabranom vremenskom periodu.

Pritom se vrijednosti vade automatski iz uzročnih događaja: Primka, Međuskladišnica, Utrošnica…

DEMO: Stanje troškova

is-6

Stanje knjiženja

Stanje knjiženja pokazuje sumarno sva knjiženja zaliha i troškova na nivou firme ili na konkretnom objektu izabranog datuma ili u izabranom vremenskom periodu. Korisno za firme koje program koriste za materijalno knjigovodstvo, a sumarne rezultate prosljeđuje financijskom knjigovodstvu.

Pritom se vrijednosti vade automatski iz uzročnih događaja: Primka, Međuskladišnica, Utrošnica…

DEMO: Stanje troškova

is-6

Napomene

Sustav je paket desktop aplikacija i može se pokretati na Windows 7, 8, 10 ili 11.

Može se pokretati i na MacOS-u, ali unutar Windows OS instaliranog kao Virtual Machine, npr. VirtualBox, VMware ili Parallels Desktop (potvrđeno i u praksi, ali nužna je provjera na konkretnom MacOS-u i konkretnom VM-u).

Neke opcije rade i kao mobilne opcije, te se mogu pokrenuti i na mobilnim uređajima. S novom verzijom programa stvoreni su uvjeti za značajno proširenje mobilnih opcija, na čemu radimo stalno.

* Na ovim web stranicama korišteni su citati A. Forda (grupa TNT), G. S. Pattona, M. Twaina i dr.

JednostavnostPrenosivost

Software se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Sada je moguć rad i bez USB-sticka, uz autentifikaciju logiranjem, ali u tom slučaju za pokretanje programa je potrebna internet veza.

Kontakt

Tvrtka:ADRIAKOD d.o.o.
Adresa:Crikvenica, Franje Cara 14
OIB:81220364640
TaxID:HR81220364640
IBAN:HR7624020061100557653
SWIFT:ESBCHR22
DUNS:500665001
 
Kontakt:Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:+385-51-241-277
E-mail: