software za graditeljstvo
[ jednostavnost na kvadrat ]

Twitter Facebook Google + LinkedIn

 |   Naslovnica   |    Koncepcija   |    Metode   |    Stilovi   |    Reference   |    Demo   |    Cjenik   |    Kontakt   |   

Namjena programa:

Izrada troškovnika Izdavanje računa u graditeljstvu Privremene i okončane situacije Građevinska knjiga - dokaznica Analize cijena, kalkulacije, norme Cjenik rada, materijala, strojeva Izvadak rada, materijala, strojeva Procjena roka izvedbe objekta Prikupljanje i usporedba PDF ponuda Procjena rezultata objekta Procjene u osiguravajućim društvima Izrada ostalih dokumenata Razmjena troškovnika Praćenje rezultata objekta Materijalno knjigovodstvo

Korisnici programa:

Izvođači radova, podizvođači Projektanti, inženjeri, konzultanti Investitori, naručitelji, javna nabava Osiguravatelji, procjenitelji, ostali... > Neke opcije sada i mobilno...

Struktura programa

Editor dokumenata Baza podataka Pomoć u svakoj situaciji Animirane upute

Verzije programa

Verzije po opcijama Verzije po modulima

 

Program je jednostavan za korištenje

  • Način rada sličan office programima
  • Funkcionira kroz izradu dokumenata
  • Automatsko ažuriranje vrijednosti
  • Metoda drag and drop (uzmi i spusti)
  • Baza podataka sa analizama cijena
  • Import i export u xls, doc, html, pdf...
  • Export u pdf sa bookmark strukturom
  • Sustav pomoći vezan na kontekst

Sada neke opcije i na gadgetimaPrenosivost programa i podataka

Program se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

 

Izrada privremene ili okončane situacije

Situacija po svojoj prirodi predstavlja troškovnik i sve što je opisano pod naslovom Troškovnik, vrijedi i za situacije.

Razlika je u tome što za situacije program automatski:

Izgled situacije - jedan od više mogućih predložaka situacije

Situacija s obračunom PDV-a

Ovo je prva stranica situacije sa uključenim obračunom PDV-a.

Troškovnik u prilogu u biti se ne razlikuje od bilo kog drugog troškovnika.

Situacija se može, kao i svi drugi dokumenti obraditi u nekom predloženom, ili u korisnički definiranom stilu.


Situacija s prijenosom PDV-a

Ovo je prva stranica situacije koja uključuje klauzulu o prijenosu PDV-a na naručitelja.

I ova situacija se može, kao i svi drugi dokumenti obraditi u nekom predloženom, ili u korisnički definiranom stilu.


Situacija

Ovo je najjednostavniji oblik prve stranice situacije.Situacija

Ovo je korisnički definirana prva stranica situacije.

Korisnik koji ima specifične potrebe košuljicu situacije može u potpunosti kreirati sam.
SADA I KREIRANJE GANTOGRAMA...
NOVO: Osim bitmapa sada je u dokumente
moguć unos i CAD crteža (DWG, DXF...)
Animirane upute - flash tutorijali
za jednostavno upoznavanje programa
(C) 1998-2014 adriakod crikvenica - web dizajn: ADRIAdesign